Lähettäjä:

Pohjoinen Aurinko Oy / Hannu Hyvönen, www.northernsun.fi


Pääministeri Sanna Marin

Vastaanottajat:
Sanna Marin Pääministeri, Annika Saarikko,Tiede- ja kulttuuriministeri,Tytti Tuppurainen,Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, Pekka Haavisto, Ulkoministeri, Ville Skinnari, Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, Anna-Maja Henriksson, Oikeusministeri, Thomas Blomqvist, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, Maria Ohisalo, Sisäministeri, Antti Kaikkonen, Puolustusministeri,Matti Vanhanen,Valtiovarainministeri, Sirpa Paatero,Kuntaministeri,Jussi Saramo, Opetusministeri, Jari LeppäMaa- ja metsätalousministeri, Timo Harakka, Liikenne- ja viestintäministeri, Tuula Haatainen, Työministeri, Mika Lintilä, Elinkeinoministeri, Aino-Kaisa Pekonen, Sosiaali- ja terveysministeri, Krista Kiuru, Perhe- ja peruspalveluministeri, Krista Mikkonen, Ympäristö- ja ilmastoministeri

Asiat:

– Vetoomus huumausainelakiuudistuksen takaisinvetämisestä hampun kasvatuksen osalta
– Ehdotus kansallisen hamppustrategiaprosessin käynnistämisestä

1. Saatteeksi

Lähestyn kaikkia hallituksen ministereitä, sillä hamppu, sen kasvatus ja hyötykäyttömahdollisuudet, ylittävät selkeästi sektorirajat.

Tässä kirjelmässä käyn läpi kahden stm:n virkamiehen työstämän ehdotuksen huumausainelain uudistamiseksi hamppua koskevien säädösten osalta.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b5b60519-a091-4cf0-8ca1-404d8bf48d8c&respondentId=c4b21c66-4f3f-4f11-bb74-532299ea4d7f

Ikäväkseni on todettavava, että lakiehdotus on toteuttamiskelvoton ja on vaikea nähdä, että sen valuvikoja voitaisiin pikaisella lausuntokierroksella korjata.
Esitän lakiesityksen vetämistä takaisin ja uutta lakiprosessia, jossa ensin laajaperäisen osallistumisen kautta rakennettaisiin maallemme hamppustrategiaa ja vasta sen pohjalta lähdettäisiin sitten tekemään eri lakeihin tarvittavia muutoksia.


2. Hamppu palaamassa takaisin tärkeänä hyötykasvina

Hampun osalta on menossa maailmanlaajuinen murros. Hamppu on palaamassa takaisin siihen asemaansa,  joka sillä on vuosisatojen ajan maailmalla ja myös Suomessa ollut.

Monet maat,  kuten mm. Kanada, Kiina, Uruquay, Thaimaa ja suuri osa USA:n osavaltioista,  ovat vapauttamassa hamppua sekä lääkekäyttöön, luontaistuotteeksi että myös virvoituskäyttöön (recreational use).  Menossa on kilpajuoksu syntymässäoleville erilaisten hampputuotteiden miljardimarkkinoille.


3. Lakiesityksen vaikutuksia

Suomessakin on keskusteltu tulisiko kannabista dekriminalisoida. Samanaikaisesti kaikessa hiljaisuudessa on kuitenkin ollut valmistelussa huumausainelain uudistus,  joka tekisi hampun kasvattamisesta valvotumpaa ja kielletympää kuin koskaan ennen.

Lakiehdotuksen myötä ihmiset eivät voisi enää kasvattaa kotipuutarhoissaan ei-päihdyttäviäkään hamppulajikkeita sen enempää rohdos- kuin ruokakäyttöönkään. Viljely sallittaisiin vain maatiloille, joilla on vähintään 5 hehtaaria peltoa. Ja viljelyssä tulisi käyttää vain sertifioitua siementä, myös silloin kun ei hae viljelytukea.

Ehdotus rikkoo yksilön perusoikeutta kasvattaa hyötykasveja ja tuottaa itselleen ruokaa, lääkkeitä, kuituja.

Se on myös ristiriidassa lääkelain kanssa, jonka liitteessä 2 ovat lääkeluettelon rohdokset. Hamppu kuuluu perinteisenä rohdoskasvina luetteloon ja jos lajike ei ole ns päihdelajike, sitä voi kasvattaa omaan käyttöön kuten muitakin luettelon kasveja.


4. Lakiehdotus ja YK:n huumausainesopimus
Linjaus on selkeästi vastoin YK:n huumausainesopimusta, joka on niin EU:n huumausainesäädösten kuin Suomen huumausainelain perustalla.

YK:n huumausainesopimus. 1962, 28 artikla ”Kannabiksen valvonta” toteaa, ettei ”Tätä yleissopimusta sovelleta kannabiskasvin viljelyyn yksinomaan teollisia (kuidut ja siemenet) tai puutarhaviljelytarkoituksia varten,  for horticultural purposes.     Englanninkielinen termi horticulture määritellään sanakirjoissa:  ”The art and science of growing plants”
Sopimus määrittelee siis kaksi teollista viljelytarkoitusta ja sitten puutarhakäytön.

Lakiesityksen pyrkimys kieltää hampun kasvatus puutarhakäytössä on vastoin YK:n huumausainesopimusta.

Lakiehdotuksen laatijat toteavat itse rajoitusten menevän jopa niin pitkälle, että kasvinjalostus tulisi kielletyksi.

”Hampun sääntelyä koskevien muutosten myötä hampun uusien hamppulajikkeiden kehitykseen liittyvä kasvinjalostustoiminta tulisi kielletyksi. Käytännössä jalostustoimintaa ei ole Suomessa juurikaan harjoitettu, joten ehdotuksen vaikutukset olisivat tältä osin vähäiset. Jalostustoiminnan salliminen edellyttäisi lupamenettelyä, jota ei kuitenkaan tässä esityksessä ehdoteta. ”

Hampun kasvinjalostus kuuluu kuitenkin juuri tuohon sopimuksen kategoriaan, for horticultural purpose ja YK:n huumausainesopimus toteaa että tällainen toiminta ei kuulu sopimuksen säätelyn piiriin.

Yritykset kieltää huumausainelaissa kasvinjalostus tai kotipuutarhureiden omatarveviljely rikkovat YK:n huumausainesopimusta.


5. CBD-hamppu ei kuulu huumausainevalvonnan piiriin

Lakiesityksessä hämmentävää on se, että sivuutetaan kokonaan tämän hetkinen tilanne, jossa on tunnustettu ja havaittu että hampulla on monenlaisia kannabinoideja,  joista vain THC on huumeeksi luokiteltu. Lakiesityksen teksti kertoo kirjoittajien jämähtäneen viidenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Tuolloin, kun hampusta säädettiin, ei tiedetty vielä vaikuttavista yhdisteistä, vaan huumausaineeksi luokiteltiin hampun kukinto ja siitä saatava hartsi ja niinpä määriteltiin kannabikseksi,  huumausaineeksi hampun kukinto.

Lakiesityksen laatijat lähtevät siitä, että  hampun kukintojen kuivattaminen olisi huumausainerikos riippumatta lajikkeesta. Lyhde pellolta nyhdettyä Finolaa tekisi ihmisestä huumausainerikollisen.

Näyttää siltä, että lakiesityksen laatijat eivät ole seuranneet sitä dramaattista kehitystä joka sekä YK:ssa että EU:ssa on hampun osalta menossa.

Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa 19.11.2020Tuomio asiassa C-663/18

”Unionin tuomioistuin huomauttaa sitten, että kun unionin oikeudessa3 määritellään huumeen tai huumausaineen käsite, siinä viitataan erityisesti kahteen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen eli psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen4 ja huumausaineyleissopimukseen.5 CBD:tä ei kuitenkaan mainita ensimmäisessä niistä, ja vaikka toiseksi mainitun yleissopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta voisikin johtaa CBD:n luokittelemiseen huumausaineeksi, koska se on kannabisuute, tämä tulkinta olisi vastoin kyseisen yleissopimuksen yleistä henkeä ja sen tavoitetta suojata ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia. Unionin tuomioistuin toteaa, että tieteellisen tiedon nykytilassa – joka on otettava huomioon – kyseessä olevalla CBD:llä ei näytä olevan psykotrooppista vaikutusta tai haitallista vaikutusta ihmisten terveyteen, toisin kuin (yleisesti THC:ksi kutsutulla) tetrahydrokannabinolilla, joka on hampun toinen kannabidioli. ”

Lakiesityksestä väitetään myös, että hampusta ei saisi tehdä uutteita nykyisen huumausainelain perusteella. Tuo edellämainittu EU:n tuomioistuimen päätös kuitenkin selkeästi sallii nyt uutteidenkin tekemisen koko kasvista, latva mukaan lukien.

”This decision, with which the Court of Justice has given a binding interpretation of European law, will also bind the European Union member states. At EU level, the following now applies: hemp extracts in industrial products are marketable in principle, provided they do not contain a psychoactive ingredient and do have psychoactive effects, and all other regulations applying to the respective sector are observed (for example Novel Food regulation, EU cosmetic regulation etc.). ”


Position Paper of the European Industrial Hemp Association (EIHA)

Euroopan Unionin Komissio määritteli 2.12.2020 selkeän kannan: CBD ei ole huumeyhdiste vaan ruoka-aine:“In light of the comments received from applicants and of the recent Court’s judgment in case C-663/184, the Commission has reviewed its preliminary assessment and concludes that cannabidiol should not be considered as drug within the meaning of the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 in so far as it does not have psychotropic effect. As a consequence, cannabidiol can be qualified as food, provided that also the other conditions of Article 2 of Regulation (EC) No178/2002 are met.

”Murros on menossa myös YK:n tasolla. Kannabis poistettiin vaarallisimpien huumausaineiden listalta joulukussa 2020.
https://yle.fi/uutiset/3-11678727

Estämällä ihmisiä kasvattamassa omaan käyttöönsä päihdyttämätöntä cbd-hamppua, luodaan vain markkinat tuon tuotteen laittomille markkinoille. Jos lakiuudistus ruokkii alamaailmaa, se on parempi jättää säätämättä.


6. Miksi uusia hamppulajikkeita tarvitaan?

On perin kummallista, ettei lakiesitys todellakaan erittele hamppulajikkeita sen mukaan ovatko ne oikeasti päihdyttäviä vai eivät. Esityksessa ei edes mainita cbd-yhdistettä, jonka ympärille on rakentunut valtava ja nopeasti kasvava hyvinvointibisnes.

Pohjoinen Aurinko Oy on yksi suomalainen yhtiö, joka pyrkii rakentamaan pohjaa kotimaiselle cbd-tuotannolle, jalostamalla Ilomantsissa kasvihuone- ja pelto-oloissa cbd-rikasta öljysiemenlajiketta.

Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista viljellä vain yhtä öljysiemenlajiketta ja tämä on tietenkin suuri ongelma ja riski viljelijöille. Periaatteessa siemenen saatavuus on yhdestä ainoasta yhtiöstä kiinni.

Lakiesityksen kalsea toteamus: ”Käytännössä jalostustoimintaa ei ole Suomessa juurikaan harjoitettu, joten ehdotuksen vaikutukset olisivat tältä osin vähäiset. ”   kertoo, kuinka kauas reaalitodellisuudesta lakiesityksen laatijat ovat eksyneet. Jokainen vähänkään maatalouden tuotantoketjuja ymmärtävä tietää lajikevalikoiman olevan kasvintuotannon perustaa,  elintärkeää elävää pääomaa. Suomen tulisi tukea ja edistää lajikekehitystä , ei estää sitä.

Lakiesityksen laatijat sanovat esityksen tarkoituksena olevan selkiyttää hampunviljelyyn liittyvää säännöstöä.    Tämä on virkamiesten slangia,  kun selvästi käytännössä tavoitteena on voimakkaasti rajoittaa hampun viljelyä ja estää paitsi kotipuutarhojen omatarveviljely myös ei-päihdyttävillä lajikkeilla ja kasvinjalostus, myös cbd-tuotanto.

Laki kieltäisi hampun kasvattamisen kasvihuoneissa ja estäisi näin laadukkaan cbd-hamppumateriaalin tuottamista sillä perusteella, että kasvihuoneoloissa thc-pitoisuudet voivat nousta korkeammiksi kuin 0,2 prosentin raja. Mutta tuo ongelma on viisaampaa ratkaista kasvinjalostuksen keinoin, kuin kieltämällä kasvihuonetuotanto.

Pohjoinen Aurinko pyrkii kehittämään juuri sellaista genetiikkaa, että thc-pitoisuudet pysyvät alhaalla. Kasvihuoneoloissa Ilomantsin entisen maatalousoppilaitoksen tiloissa olemme saaneet jalostettua Finola-lajikkeesta olennaisesti vähemmän päihdyttävän version jossa thc/cbd-suhde on vain neljäsosa Finolasta. Olemme myös käynnistäneet risteytysprojektin Suomessa menestyvän cbg-lajikkeen kehittämiseksi. Tuon yhdisteen osalta on käynnistynyt samantapainen buumi kuin on menossa cbd:n osalta.


7. Suomalaisen huumausainepolitiikan haaksirikko – uusia ratkaisuja tarvitaan

Huumausainelaki on järeä ase, jolla voidaan ohjata huumausainepolitiikkaa.

Nyt huumausainelakia on ryhdytty laventamaan alueille,  jonne se ei YK:n huumausainesopimuksen mukaan kuulu,  samalla rikkoen yksilön oikeuksia, elinkeinovapautta ja tutkimuksen vapautta rajusti.

Rajoituksia halutaan suunnata toimintaan, jolla ei ole mitään tekemistä huumausainetuotannon kanssa.

Päihdyttämättömien kuitu- ja siemenlajikkeiden ja cbd-lajikkeiden viljelyä ei tule pitää huumausainelain alaisena toimintana,  vaan enemmänkin maatalousviraston asiana.

Ei ole myöskään mielekästä pitää cbd-tuotteita Fimean valvonnassa olevina reseptilääkkeinä. Lääkelakia tulisi tältä osin muuttaa ja vapauttaa cbd-tuotteet luontaistuotemarkkinoille.

Suomalainen huumausainepolitiikka on ajanut karille. Vuosikymmenessä kovien huumeiden käyttö maassamme on kymmenkertaistunut. Jätevesimittaukset kertovat heroiinin, metamfetamiinin ja kokaiinin käytön nopeasta kasvusta. Opiaattiongelma on kasvava ja huumekuolemien määrä samoin.

Jostakin syystä lakiuudistus sivuuttaa nämä todelliset ja suuret ongelmat ja suuntaa sääntelytoimia sinne missä ongelmia ei ole ollut, ehkä pikemminkin ratkaisuja. Nimittäin juuri tuo cbd-hamppu on opiaattiriippuvaisten parissa koettu hyväksi riippuuden katkaisussa ja yhdiste toimii ilmeisesti monien eri riippuvuuksien hoidossa ilman vakavia sivuvaikutuksia tai riippuvuusriskiä joita opiaattien nykyisillä korvaushoidoilla on. Olisiko se jotenkin suuri synti, jos opiaattiriippuvainen opettelisi kasvattamaan omaan käyttöönsä lääkehamppua ja voisi irrottautua lääkekoukusta? Ilmeisesti joillakin tahoilla tämä koetaan uhkaksi, sillä muuten on vaikea käsittää kieltolain ulottamista ei-päihdyttäviin lajikkeisiin.

Kannabispolitiikan haaksirikko on oma lukunsa.     Kannabiksen osalta järjestäytynyt rikollisuus on ottanut kotikasvattajien paikan kysynnän täyttäjänä.   Voimassa oleva huumausainelaki olisi sallinut jättää omaan käyttöönsä hamppua kasvattaneet syyttämättä.    Mutta oikeuskäytäntöön. tuotiin takaoven kautta ns rangaistusasteikot,  joiden avulla lain kehotukset jättää käyttörikoksista syyttämättä jäivät kuolleiksi kirjaimiksi.  Helsingin hovioikeuspiiri asetti laatuhankkeessaan. v 2006  12-henkisen työryhmän. joka julkaisi rangaistusasteikot,  jotka suuntautuivat voimakkaasti juuri kotikasvatusta vastaan,   Tuossa vaiheessa järjestäytyneen rikollisuuden ote kannabismarkkinoista oli kirvonnut.  Hampun polttelijat opettelivat itse asvattamaan tarpeeseensa.     Rikollisten maahan salakuljettamalta hashikselta katosivat markkinat täysin.     Aarnion suunnittelemien hashiksen maahantuontibisnesten kannalta tilanne oli sietämätön.  Suomi oli omavarainen kannabiksen suhteen.  Käyttäjät olivat omavaraisia.  Rikollisia ei tarvittu.
   Mutta tilanne alkoi kääntyä, kun kotikasvattajille annettiin ankaria rangaistuksia.  Kun oman kasvattamisen riski ja rangaistus on paljon suurempi kuin riski ostaessa kannabista rikollisilta,  valinta kallistuu helposti rikollisten pariin.      Olisi mielenkiintoista tietää millainen vaikutus Jari Aarniolla oli näiden huumausainelain hengen kaapanneiden rangaistusasteikkojen syntytarinassa.     Keitä kuultiin, kun asteikkoja rakenneltiin?   Olisiko eduskunnan syytä havahtua,  että hyvä laki kääntyi rankaisemattomuuden osalta päälaelleen ja se johti rikollisten aseman vahvistumiseen?


8. Suomi mukaan hamppubuumiin
Hamppu on kuitenkin paljon muutakin kuin huumekasvi tai lääke- ja rohdoskasvi. Kyse on myös yhdestä maailman parhaista öljykasveista ja proteiinin lähteistä. Myös hamppu kuitukasvina on parhaiden kasvien joukossa ja hiilensidonnan osalta kasvi kärkipaikoilla.

Maailmalla on menossa hamppubuumi, jossa hampusta kehitetään yhä uusia ja uusia tuotteita korvaamaan esimerkiksi ehtyviä metalleja.

Suomessa on tehty ja menossakin hamppuhankkeita . Itä-Suomen Yliopistossa tutkitaan hampun biomassan kuivatislauta, pyrolyysiöljyn ja biohiilen valmistusta. Meneillään on myös esiselvityshanke mahdollisuuksista tuottaa öljy- ja kuituhampun sivuvirroista eli lehtimateriaaleista cbd-tuotteita tilakohtaisesti.

Myös yksityisellä sektorilla kehitetään tuotteita, laitteita ja viljelymenetelmiä eri tarkoituksiin.

Kun nähdään hampun mahdollisuudet ja maailmalla menossaoleva kehitys, meidän pitäisi Suomessa herätä ja pyrkiä mukaan kehitykseen. Hamppu menestyy Suomen ilmastossa hyvin ja me voisimme nousta hyvin hampputalouden kehittäjien kärkeen.


9. Suomi tarvitsee hamppustrategiaa

Ehdotuksia etenemisjärjestyksestä:

A. Nyt lausuntokierrokselle esitelty lakiehdotus on syytä vetää takaisin hampun osalta. Sitä laadittaessa ei ole kuultu alan toimijoita ja koko prosessi on ajautunut täydellisesti hakoteille ja ohi huumausainelain tarkoituksen. On vaikea nähdä, että esiteltyltä pohjalta, edes lausuntojen jälkeen on saatavissa kelvollista tulosta.

Hampun sijasta lakiuudistuksessa tulisi, jos se on nyt tehtävä, etsiä ratkaisuja opiaatti- ja metamfetamiiniongelmaan, kokainiin käytön kasvuun ja järjestäytyneen rikollisuuden noususta teolliseksi päihdehampun kasvatuksen toimijaksi.

B. Käynnistetään avoin hamppustrategian laatimisprosessi, jossa käydään läpi kaikki hamppuun liittyvät osa-alueet, ongelmat ja mahdollisuudet ja asetetaan tavoitteet niiden osalta.

C. Kun on saatu rakennettua hamppustrategia ja poliittiset tavoitteet ryhdytään tekemään lainvalmistelua jossa yhtäaikaa uudistetaan soveltuvin ja tarpeen mukaan sekä huumausainelakia, että lääkelakia, siemenlakia ja muita lakeja toteuttamaan asetettuja tavoitteita.

Ystävällisesti tervehtien
Hannu Hyvönen

FK, kasvinjalostaja

Pohjoinen Aurinko Oy

www.northernsun.fi

Tietoja Pohjoinen Aurinko- yhtiöstä.

Yhtiön päätavoiteet:

A. Uusi öljyhamppulajike eu-lajikeluetteloon v 2026-2028

Kun saamme uuden cbd-rikkaamman lajikkeen markkinoille avautuvat sertifioitujen siementen markkinat. Yhtiö saa royaltia kylvösiemenen tuottajien myymästä kylvösiemenestä. Yhtiö valitsee kylvösiemenen tuottajat jotka tuottavat viljelijöille sertifioitua kylvösiementä.

Rahoitus

Lajikekehitys vie aikaa ja rahaa. Työtä rahoitetaan sertifioimattomien tutkimussiementen ja koulutuspakettien myynnillä. Tästä on useita etuja:

-rahoitamme yhtiön toimintaa

-tehostamme valintajalostusta

-teemme työtämme tunnetuksi

-koulutamme viljelijöitä ja cbd-tuotteiden jatkojalostajia

Tällä hetkellä ongelmana Ruokaviraston ukaasi, että sertifioimattoman tutkimussiemenen myynti ja välitys rikkoisi siemenlakia. Virasto on tässä väärässä. Tutkimusiemenen välitystä ja sen koeviljelyä ei voida kieltää siemenlain vastaisena. https://www.northernsun.fi/#15.03.2021

B. Tuotekehitys ja tuottajaverkoston rakentaminen
Yhtiön tavoittena on kehittää cbd tuotteita yhteistyöverkoston kanssa ja luoda omaan lajikkeeseen perustuva tuoteperhebrändi vuosina 2021-2026

Tuoteperheeseen kuuluisivat mm hamppuoluet, hamppuhunaja, cbd-ihonhoitotuotteet, cbd-jauhe (hartrsijauho), uutteet, tinktuurat. Myyntikanavia rakennetaan ulkomaille ja kotimaahan.

Rahoitus: Nykyisessä regulaatiotilanteessa on vaikea saada markkinoille kannabista sisältäviä tuotteita. Haemme ratkaisua laajentamalla osakaspohjaa ja etsimällä myyntikanavia ulkomaille.

C. Oma tuoteperhe kotimaan ja maailman markkinoille 2026
Siinä vaiheessa kun saamme oman lajikkeen eu-rekisteriin meillä pitäisi olla valmiina myös tuoteperhe ja tuottajaverkosto tekemään lajikkeesta tuotteita yhteisellä brändillä. Yhtiö vastaa tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista.

Tuoteperheeseen kuuluisivat:

-ihonhoito ja kosmetiikka

-hamppuolut

-cbd-uutteet ja tinktuurat

-hamppuhunaja

Tuotteissa käytettäisiin soveltuvin osin luontaistuoteyrittäjien tuottamia villejä ja viljeltyjä yrttejä ja myös muita luontaistuotteita kuten pakuria.  Tuotteet tehtäisiin yrittäjäverkoston turvin.