Tiedote 6.6.2022/ Pohjoinen Aurinko Oy

Lakiehdotus huumausainelain uudistamiseksi hampun osalta tyrmättiin lausuntokierroksella

 
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 9.5.2022 nopeutetulle lausuntokierrokselle ehdotuksensa  ”hampun asemaa selkiyttäväksi” huumausainelain uudistukseksi.
 
Pohjoinen Aurinko Oy protestoi nopeaa lausuntokierrosta keskellä kiireisintä kevätaikaa ja ehdotti koko lakiesityksen vetämistä takaisin uuteen valmisteluun.   Lausunnonantajan mielestä tapa jolla lakiehdotusta on valmisteltu täysin läpinäkymättömästi ja ilman minkäänlaista prosessin dokumentointiä vain yhden neuvottelevan virkamiehen toimesta,  ei täytä hyvän lainvalmistelun lähtökohtia.
 
 
Monet hamppualan toimijat ovat nopeutuksesta huolimatta ennättäneet  lausuntonsa antaa.    Ohessa on listattu pykäläkohdittain lakiehdotuksen saama kritiikki eri lausunnonantajien toimesta.    Luetun valossa kritiikkiä voidaan pitää tyrmäävänä.