Tavoitteet:

A. Kasvinjalostus

 • laajaperäisellä koekasvattajaverkostolla testataan CBD-rikkaiden siemenkantojen viljelyominaisuuksia
 • etsitään yksilöiden joukosta nopeimmin satoa tuottavia kasveja hallittuun pölytykseeen
 • etsitään purppuravärisiä versoita koristehamppulajikkeen kehittämiseen

B. Opetus

 • antaa kurssilaiselle perustiedot hampusta, sen kasvatuksesta, kasvinjalostuksesta ja myös sadon käytöstä erilaisiin tarkoituksiin

Etäluentojen ajat sovitaan kurssilaisten kanssa. Opetus alkaa huhtikuussa.


Huhtikuun työpajat

1. Kurssiorientaatio

 • kurssilaisten kysymyksiä ja konsultaatiota
 • toiveita

2. Hampun kasvinjalostuksen perusteita

 • hampun evoluutiosta ja co-evoluutiosta ihmisen kanssa
 • kasvinjalostus kasvintuotannon perustana
 • kromosomit, geenit, alleelit
 • risteytykset ja niiden toteutus -valintajalostus
 • hankkeessamme sovellettavia valintakriteerejä ja tavoitteita
 • hamppu yhdistereaktorina, kannabinoidit, terpeenit, flavonoidit

3. Hamppulajikkeista ja niiden kasvatuksesta

 • autoflower ja valojaksollinen
 • indica, sativa, ruderalis
 • vegetatiivinen ja generatiivinen kasvuvaihe
 • mitä vaikuttaa kasvatukseen/pistokkaiden otto/esikasvatus/koulinta
 • kestävyys kuivuudelle, märkyydelle,kylmälle
 • esikasvatus, milloin tarpeen, mitä hyötyä mitä haittoja

4. Peltomittakaavan hampun viljely

 • Finolan ammattiviljelijä kertoo kokemuksistaan
 • öljyhampun peltoviljely ja sivuvirtojen hyödyntäminen kannabinoidituotannossa

Toukokuu

5. Siementen kylvö

 • suorakylvö, ajoitus
 • kasvualustan ravinteet, ph
 • maan rakenne, lämpö, kosteusvaatimukset
 • hajakylvö vai kylvö penkkeihin, ruukkuviljely
 • avomaa/kasvihuoneet

Kesä- ja heinäkuu

6. Kasvuston tarkkailu

 • kuivuus
 • liikakosteus
 • taudit ja tuholaiset ja niiden torjunta
 • kukkimisaikojen havainnointi
 • hedekasvien, urosten poisto
 • poikkeusyksilöiden bongaus
 • homeongelmat
 • keskustelua havainnoista
 • hallitut pölytykset
 • siemenettömän kukan kasvatus

Syys- ja lokakuu

7. Sadon korjuu, kuivatus, pakkaus ja ajatuksia laite- ja tuotekehityksestä

 • kannabinoidien erottelumenetelmät
 • etäseminaari tai mahdollisuuksien mukaan Ilomantsissa pidettäviä työpajoja