Ylitarkastaja
Anna Mizrahi
Evira

Tiedoksianto hamppualan etäkoulutuksen käynnistämisestä

Pohjoinen Aurinko Oy on tekemässä kasvinjalostustyötä uuden cbd-rikkaan peltohamppulajikkeen kehittämiseksi.   Tavoitteena on teolliseen viljelyyn soveltuva hamppulajike jonka thc/cbd-suhde on olennaisesti alhaisempi kuin  Finolalla.
Tällä hetkellä olemme nostaneet cbd-pitoisuuden jo yli 8 prosenttiin  eli noin nelinkertaiseksi finolaan nähden.  Thc-pitoisuudet ovat vähintään yhtä alhaiset kuin finolassakin.

Osana projektia yhtiö on käynnistämässä puutarhahampun viljelykoulutusta,   jossa sekä kotipuutarhureita että ammatillisesti suuntautuneita kasviharrastajia opastetaan hampun kasvatuksessa ja sadonkorjuussa  puutarhamittakaavassa.    Koulutusta annetaan sekä avomaalla viljelyyn että kasvihuoneviljelyyn.   Kyse on samalla koetoiminnasta osana lajiekehitystä erilaisissa kasvuolosuhteissa.    

Kukin viljelijä saa koeviljelyyn  1-10 grammaa koesiementä  ja etäopetuksena sekä henkilökohtaista neuvontaa että ryhmäoppitunteja.     Osallistujat dokumentoivat valokuvapäiväkirjaan kasvatusta ja kasvukauden loputtua hankkeessa pidetään loppupalavereita Ilomantsissa Megrin matkailun tutkimusaseman tiloissa ja mitataan kasvatetun sadon pitoisuuksia ja muita laatuominaisuuksia ja määriä.

Toiminta on jatkoa  viime vuonna aloitetulle koeviljelytoiminnalle,   mutta tänä vuonna panostamme enemmän vuorovaikutteiseen opetukseen.

Selvitystemme mukaan kotipuutarhakasvatus ei-päihteellisen hampun osalta on sallittua.   

Itä-Suomen Hovioikeudessa syyttäjä Reijo Rapo totesi hampun kuuluvan lääkeluettelossa perinteisten rohdoskasvien luokkaan ja  että  niitä voi kotipuutarhassa kasvattaa mutta niiden myyntiä voivat rajoittaa monet seikat.   Elintarvikelainsäädäntö eikä lääkelainsäädäntökään kumpikaan rajoita  ei-päihdyttävien hamppulajikkeiden ja kantojen viljelyä omaan käyttöön omassa puutarhassa.  Kuten muitakin lääkeluettelon perinteisiä rohdoskasveja,  myös hamppua saa omaan käyttöönsä kasvattaa ilman elintarvikelain tai lääkelainsäädännön rajoituksia.

Myöskään huumausainelainsäädäntö ei tuollaista kasvatusta rajoita jos kyse on ei-päihdyttävistä  risteytyksistä.   Huumausainelaki perustuu YK:n huumausainesopimukseen jossa teollisen viljelyn (kuitu, siemenet)  lisäksi myös puutarhakäyttö (horticutural purpose)  on sallittu.   Sopimustekstissä nimetty sallittu tarkoitus,  horticultural purpose,   pitää sisällään  oikeuden kasvattaa kotipuutarhassa hamppua monistakin syistä:  koristekasvina,  tutkimus- ja havainnointikasvina,  maanparannuskasvina,  osana kasvinjalostustyötä,  kantojen ja lajikkeiden  ylläpitoviljelyssä –  ja myös perinteisenä rohtokasvina missä asemassa hamppu on ollut tuhansien vuosien ajan. 

Edellisen perusteella emme ole hakeneet,  emmekä ole hakemassa lupaa koeviljelytoiminnalle.  Toiminta on arviomme mukaan laillista ja sallittua eikä ole olemassa lupaviranomaista,  jolta kasvatuslupia haettaisiin.
Hampun kasvatus ei ole rikos,  mutta voi rikokseksi muuttua jos hamppua kasvatetaan laittomille huumausaine- tai lääkemarkkinoille.  Päihdyttämättömän rohtohampun kasvatus omaan käyttöönkään ei ole rikos.

Yhtiömme kannalta tällainen puutarhahampun kasvattajakoulutus ja siemenvälitys on keino koota tietoa ja kokemusta lajikekehitykseen,  mutta myös keino luoda perustaa siihen tilanteeseen,  jossa Suomessa kasvatetulle laadukkaalle  cbd -kannabikselle ja jatkojalosteille avautuu markkinoita ja kysyntää.  Jotta maassamme voidaan käynnistää  tulevina vuosina  hamppuun liittyvää liiketoimintaa myös kannabinoidien osalta  tarvitaan  monialaista osaamista ja sitä osaltamme haluamme olla luomassa hankkeillamme.

Pohjoinen Aurinko Oy:n ja Northern dream -kasvinjalostushankkeen puolesta
8.2.2021 Ilomantsi
Hannu Hyvönen

Kasvinjalostushankkeestamme uutisia:

https://62.38-31-62.static.virginmediabusiness.co.uk/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/267531